Dragi kupci, zbog preuređenja, web narudžbe koje napravite u periodu 26. 7. – 9. 8., bit će isporučene najkasnije 14. 8. Zahvaljujemo na razumijevanju, Vaš Martimex
PRAVILNIK O ČLANSTVU U PROGRAMU MARTIMEX LOYALTY CARD

Izdavatelj kartice Martimex Loyalty Card je Martimex d.o.o. Cebini 37, Buzin, 10000 Zagreb OIB: 24411086973 (dalje: Martimex ili Izdavatelj).

Kartica Martimex Loyalty Card vlasništvo je Izdavatelja.

Učlanjenje u program Martimex Loyalty Card je besplatno.

Učlaniti se u program Martimex Loyalty Card i dobiti karticu Martimex Loyalty Card može svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja ispuni pristupnicu za učlanjenje i prihvaća prava i obveze uređene ovim Pravilnikom.

Ispunjena pristupnica predaje se putem online registracije na odgovarajućoj internetskoj stranici na mrežnom mjestu martimex.hr, ili u bilo kojoj parfumeriji Martimex.

Kartica Martimex Loyalty Card nije sredstvo plaćanja.

Nakon ukupno potrošenog iznosa iznad 464,53 € (3.500,00 kn) u bilo kojoj parfumeriji Martimex, beauty centru Martimex ili internetskoj trgovini Izdavatelja, ostvarujete pravo na dobivanje Martimex Golden Card kojom ćete imati popust od 10% na uvozni program Martimexa u svim parfumerijama Martimex, internetskoj trgovini Izdavatelja i na usluge kozmetičkog salona Martimex, te 5% na ostale programe u parfumerijama Martimex i internetskoj trgovini Izdavatelja. Trenutno potrošeni iznos možete provjeriti upitom na adresu e-pošte marketing@martimex.hr.

Član je prije početka naplate na prodajnome mjestu obvezan predočiti ili u slučaju online kupnje upisati u napomenu broj kartice Martimex Loyalty Card kako bi se na njoj evidentirala potrošnja, odnosno radi ostvarivanja prava na popust pri kupnji. Prilikom kupnje u internet trgovini Izdavatelja, vlasnici Martimex Loyalty kartica unosom koda LOYALTY ostvaruju pravo na 10% popusta na uvozni program Martimexa,  odnosno 5% popusta na ostali program.

Članstvo u programu Martimex Loyalty Card može se otkazati u bilo kojem trenutku upućivanjem pisane obavijesti na adresu Izdavatelja ili na adresu e-pošte marketing@martimex.hr. Nakon otkaza članstva prestaju sve pogodnosti koje pruža program Martimex Loyalty Card.

U slučaju gubitka kartice, kao i u slučaju sumnje na zlouporabu njegove kartice, član je o tome dužan obavijestiti Izdavatelja na adresu e-pošte marketing@martimex.hr ili na najbližem prodajnom mjestu Martimex parfumerija. Članu će se izdati nova kartica, a stanje bodova, od dana obavještavanja izdavatelja, bit će prebačeno na novu karticu.

Član je dužan obavijestiti Izdavatelja o svakoj promjeni osobnih podataka na adresu e-pošte marketing@martimex.hr.

Izdavatelj će obrađivati osobne podatke članova sukladno Politici privatnosti objavljenoj na službenom mrežnom mjestu Izdavatelja martimex.hr. Prilikom popunjavanja pristupnice za učlanjenje svaki će potencijalni član dobiti Obavijest o obradi osobnih podataka koja također čini prilog i sastavni dio ovog Pravilnika. Izdavatelj će osobne podatke članova obrađivati u svrhe izravnog marketinga, uključujući, posebice informiranje članova o svojim proizvodima i uslugama te marketinškim aktivnostima, kao i za interne analize kupovnih navika svojih potrošača (npr. ispitivanje učestalosti kupnje, količine i vrste proizvoda) u svrhu poboljšanja svoje ponude i poslovanja.

Izdavatelj zadržava pravo izmjene pravila članstva u programu Martimex Loyalty Card određenih ovim Pravilnikom. Sve izmjene i dopune ovog Pravilnika objavljivat ćemo na našim internetskim stranicama martimex.hr.

Sve sporove iz ovog Pravilnika ili u vezi s njim, uključujući sporove koji se odnose na pitanja valjanosti Vašeg članstva ili njegova prestanka, povrede odredaba Pravilnika, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, nastojat ćemo rješavati sporazumno u povodu Vašeg pisanog prigovora koji možete uputiti na adresu e-pošte marketing@martimex.hr, a u protivnom spor će biti riješen pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, sukladno važećim pravnim propisima koji se primjenjuju na alternativno rješavanje potrošačkih sporova pred navedenim Centrom. Ako spor ne bude riješen mirenjem, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Predajom pristupnice postajete član programa Martimex Loyalty Card i prihvaćate sve odredbe ovog Pravilnika i njegovih sastavnih dijelova.