DRAGI KUPCI, ZBOG VELIKOG INTERESA I POVEĆANOG BROJA NARUDŽBI, OBRADA NARUDŽBI I ROK ZA ISPORUKU PAKETA MOŽE IZNIMNO POTRAJATI DULJE OD UOBIČAJENOG ROKA. ZA SVE NARUDŽBE REALIZIRANE DO 15.12., GARANTIRAMO ISPORUKU DO BOŽIĆA. VAŠ MARTIMEX
NAGRADNA IGRA

Organizator
MARTIMEX d.o.o.

Trajanje nagradne igre
12. 9. – 16. 10. 2022.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„30 godina s vama!“

Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima.

Članak 1 – Organizator

Organizator i voditelj zbirke osobnih podataka nagradne igre „30 godina s vama!“ (u nastavku «igra») je MARTIMEX d.o.o. (sjedište: Cebini 37, 10010 Buzin, Zagreb, OIB: 24411086973)  dalje u tekstu „organizator“.

Internetsku stranicu martimex.hr  (u daljem tekstu “Internetska stranica”) izradio je

ALTER, Ilije Gregorića 39, Zaprešić 10290, OIB: 38597817679 (u daljem tekstu “Pružatelj usluga”).

Svrha igre je promidžba priređivača ( Martimex parfumerija).

Članak 2 – Sudionici nagradne igre

Sudionici igre (u nastavku «sudionik») mogu biti sve punoljetne fizičke osobe hrvatski državljani, sa stalnim prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre.

U igri ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i ostalih poduzeća uključenih u nagradnu igru kao ni njihovi rođaci.

Članak 3 – Trajanje nagradne igre 

Trajanje nagradne igre: 12. 9. – 16. 10. 2022.

Dobitnica nagrade FURLA POKLON BON je:

  1. Kata Andača

Nagrada će biti isporučene dobitnici u roku od 30 dana od datuma izvlačenja sukladno Pravilima nagradne igre.

Čestitamo sretnoj dobitnici!

Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Način sudjelovanja:

U igri mogu sudjelovati svi sudionici koji u parfumerijama Martimex, na webshopu martimex.hr i u Beauty Centrima Martimex:

  • Potroše iznos 1.000,00 kn (132,72 eur) i više
  • Pošalju broj računa, ime i prezime, broj telefona i adresu stanovanja na [email protected]

U nagradnom izvlačenju sudjelovati će sve ispravne prijave registrirane na [email protected].

U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta i može osvojiti samo jednu nagradu za koju je izvučen.

Prilikom preuzimanju nagrade dobitnik treba predočiti račun i osobnu ispravu.

Članak 5 – Izvlačenje

Izvlačenje dobitnika održat će se u službenom sjedištu organizatora (Cebini 37, 10010 Buzin, Zagreb, OIB: 24411086973) 17. 10. 2022. u 12h te će se obaviti na temelju nasumičnog odabira dobitnika kompjuterskim sustavom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje.

U izvlačenju će sudjelovati sve važeće prijave primljene unutar perioda trajanja igre, a koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre.

Nagradni fond u vrijednosti od 4.000,00 kuna (530,89 eur) koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada) nije podijeljen, bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 6 – Nagrade

1 x FURLA poklon bon

Vrijednost nagrade: 4.000,00 kn; (530,89 eur) (PDV uključen) 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda: 4.000,00 kn; (530,89 eur)  (PDV uključen)

Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta sudjelovanja iz Članka 2. ovih Pravila.

Članak 7 – Dostava i isporuka nagrada

Dobitnici će sudjelovati s Organizatorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Organizator usmeno i pismeno u roku od 8 dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada.

Organizator će osigurati nagrade, te će ispuniti sve zakonske obaveze vezane uz iste.

Nagrade će biti dostavljene od strane Organizatora u roku od 30 dana od datuma izvlačenja za dobitnike koji imaju mjesto boravišta/prebivališta izvan Zagreba. Dobitnici koji imaju boravište/prebivalište u Zagrebu nagrade će podići u sjedištu Organizatora (Cebini 37, 10010 Buzin, Zagreb, OIB: 24411086973). U slučaju da se nagrade vrate u sjedište Organizatora, on je dužan obavjestiti dobitnika u roku 8 dana od dana kada je nagrada vraćena Organizatoru kako nagradu može preuzeti u roku od 10 dana od dana primitka obavjesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a ili pošte) Organizator će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.

Po isteku gore navedenih rokova, Organizator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodjeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 4.000,00 kn (četiritisuće kuna) (530,89 eur) postupiti u skladu sa Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Čl.67, točka 6.).

Članak 8 – Porezi

Organizator nagradne igre obvezuje se prije početka igre uplatiti Crvenom križu 5 % od ukupne vrijednosti nagrade. 

Dobitnici nagrada nisu dužni platiti nikakve poreze na nagrade.

Članak 9 – Objava nagradne igre

Organizator igre obvezan je objaviti ova pravila na web stranici martimex.hr  prije početka igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.

Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem:

KLASA: UP/I-460-02/22-01/375

UR. BROJ: 513-07-21-01-22-2                                                                                      

Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici martimex.hr  u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika.

Pravila igre “30 godina s vama!“ dostupna su na adresi Organizatora.

Nagradna igra organizirana je nacionalno na području Republike Hrvatske.

Članak 10 – Obrada podataka

Prijavom na e-mail adresi [email protected]  u igri sudionici su izričito suglasni da Organizator  kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data Controller) može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja igre. Organizator će čuvati osobne podatke sudionika igre slijedećih 120 dana od dana završetka igre nakon čega će podaci biti uništeni. Voditelj zbirke osobnih podataka rukovati će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Članak 11 – Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila slanjem svih podataka putem e-mail adrese [email protected] za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti igru u slučaju više sile. 

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje igre ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi igre, te tijekom sudjelovanja u nagradnoj igri.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. 

Nakon 60 dana od završetka igre organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz igru. 

U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 25. 8. 2022.

MARTIMEX d.o.o.

Organizator

Kontakt

MARTIMEX d.o.o.
Cebini 37, 10010 Buzin, Zagreb,

OIB: 24411086973
Tel: 01 3670 600
E-mail: [email protected]

martimex.hr