DRAGI KUPCI, ZBOG VELIKOG INTERESA I POVEĆANOG BROJA NARUDŽBI, OBRADA NARUDŽBI I ROK ZA ISPORUKU PAKETA MOŽE IZNIMNO POTRAJATI DULJE OD UOBIČAJENOG ROKA. ZA SVE NARUDŽBE REALIZIRANE DO 15.12., GARANTIRAMO ISPORUKU DO BOŽIĆA. VAŠ MARTIMEX
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Odredbama članka 72. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača, određeno je da potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora:

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora

1.  Ime, prezime i adresa potrošača _____________________________

2.  Prima: Martimex d.o.o., Cebini 37, Buzin, 10 010 Zagreb

3.  Ja ___________________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće

     robe ___________________________________________________________________, naručene/primljene

     dana __________________________________.

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat ukupno uplaćene kupoprodajne cijene za proizvod (bez troškova dostave) koju smo od vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave.