CLOSE
ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Prava koja pripadaju potrošaču na temelju pravila o odgovornosti za materijalne nedostatke definirana su člancima od 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11), a odredbama čl. 403. stavak 4. propisano je da kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.